Aanmelden voor het cursusjaar 2023 - 2024

Het verheugt ons dat de eerste aanmeldingen voor MY college al binnen beginnen te komen. Met een kleinschalige school als de onze, willen ouders er vroeg bij zijn om van plaatsing zeker te zijn. Toch zijn er andere zaken die bij plaatsing van belang zijn. Hier zetten we de inschrijvingsprocedure nog even duidelijk op een rijtje. Tevens vindt u op deze site een aanmeldingsformulier.

Optie 1: ouders/verzorgers melden zelf aan

 • Ouders vullen aanmeldingsformulier in en vragen OKR of IOR-code op bij de basisschool. Het aanmeldingsformulier is te downloaden van onze site. U kunt ook bellen naar de school, dan sturen we het naar u op.
 • Aanmeldingsformulier met code kunnen worden opgestuurd naar MY college of afgegeven bij de receptie van de school.
 • Leden van de plaatsingscommissie beoordelen het dossier en winnen indien nodig extra informatie in bij de basisschool. In het OKR kan de basisschool ook zelf aangegeven dat contact gewenst is.
 • Alleen bij onduidelijkheden zullen wij ouders en het kind uitnodigen voor een aanvullend gesprek.
 • Op basis van alle verstrekte informatie wordt er tot plaatsing overgegaan. Tussen aanmelding en plaatsing kunnen enige weken zitten. Ouders en basisschool ontvangen schriftelijk bericht bij definitieve plaatsing. Als wij besluiten om niet tot plaatsing over te gaan, zullen alle onderwijskundige gegevens en het aanmeldingsformulier naar de basisschool worden teruggestuurd.

Optie 2: via de basisschool

Alle aanmeldingen voor MY college (ook voor leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteuning) vinden via de basisschool plaats. De dossiers dienen minimaal compleet te zijn met:

 • Volledig OKR (papieren versie of IOR-code)
 • Aanmeldingsformulier
 • indien de school hiermee werkt:
 • Scoreblad NIO/NDT
 • Scoreblad drempelonderzoek
 • Scoreblad CITO
 • Leden van de plaatsingscommissie beoordelen de dossiers en winnen indien nodig extra informatie in bij de basisschool. In het OKR kan de basisschool ook zelf aangegeven dat contact gewenst is.
 • Bij onduidelijkheden zullen wij ouders en kind uitnodigen voor een gesprek.
 • Op basis van alle verstrekte informatie wordt er tot plaatsing overgegaan. Tussen aanmelding en plaatsing kunnen enige weken zitten. Ouders en basisschool ontvangen schriftelijk bericht bij definitieve plaatsing. Als wij besluiten om niet tot plaatsing over te gaan, zullen alle onderwijskundige gegevens en het aanmeldingsformulier naar de basisschool worden teruggestuurd.

NB: Het is niet mogelijk dat ouder(s)/verzorger(s) hun kind op meerdere scholen tegelijk aanmelden om pas veel later een uiteindelijke keus maken. De volledige inschrijvingsprocedure is daarvoor veel te arbeidsintensief.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, bel of mail dan een van de commissieleden.

l.visser@my-college.nl
a.bijdevaate@my-college.nl
r.dewaard@my-college.nl