Cito 0 voor lj1

09 september 2019 t/m 13 september 2019

We houden goed bij welke vorderingen onze leerlingen maken op het gebied van taal, rekenen en Engels. Dat doen we met de citotoetsen. Cito 0 is de nulmeting: op welk niveau zitten ze als ze binnenkomen. Later in hun opleiding maken ze cito 1, 2 en 3. Het geeft voldoening als je hun ontwikkelingsgrafiek flink omhoog ziet gaan!

terug naar het agendaoverzicht