september 2019

02 sep 2019 Welkom op MY college

Vandaag gaan we echt van start. Hartelijk welkom voor als je nieuw bent op school of welkom terug als je hier al bekend bent. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. Heb je er een beetje...

03 sep 2019 Introductieprogramma onderbouw, MY skills bovenbouw

Introductieprogramma onderbouw, MY skills bovenbouw.

04 sep 2019 Introductieprogramma en schoolfotograaf

Introductieprogramma onderbouw, MY skills bovenbouw Ook komt de schoolfotograaf langs. Zorg dat je haar goed zit:-) 

05 sep 2019 Sportprogramma onderbouw, MY skills bovenbouw

Sportprogramma onderbouw, MY skills bovenbouw

06 sep 2019 Eerste "reguliere" lesdag voor iedereen

1e,2e,3e of 4e klasser? Vandaag gaan we allemaal van start. Succes!

09 sep 2019 Voorlichtingavond lj4

Deze voorlichtingsavond is voor ouders/verzorgers van leerlingen in leerjaar 4 met als thema “samen naar een goede keuze 2.0” . De avond is van  19.15 uur tot 21.15 uur.  De...

09 sep 2019 t/m 13 sep 2019 Cito 0 voor lj1

We houden goed bij welke vorderingen onze leerlingen maken op het gebied van taal, rekenen en Engels. Dat doen we met de citotoetsen. Cito 0 is de nulmeting: op welk niveau zitten ze als ze...

10 sep 2019 Voorlichtingsavond lj 1

Deze voorlichtingsavond wordt gehouden op dinsdag 10 september 2019  in de aula van de school. Inloop en koffie is vanaf 18.45. De avond duurt van 19.00 – 21.15 uur. Naast kennismaking met...

11 sep 2019 Voorlichtingsavond lj3

U ontvangt nog een uitnodiging met de exacte aanvangstijden. Die zullen per leerjaar verschillen. De leerlingen krijgen de informatie op een ander moment en worden deze voorlichtingsavond...

20 sep 2019 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.03....

24 sep 2019 Personeelsactiviteit

Alleen les 1 en 2 gaan door van deze dag.Vanaf 11.00 uur is de school gesloten.

30 sep 2019 t/m 01 okt 2019 COL-gesprekken lj1,2 en 3

COL= Coach-Ouder-leerling. In dit gesprek wordt de voortgang van de leerling besproken.