Cito 2

18 maart 2019 t/m 22 maart 2019

We houden goed bij welke vorderingen onze leerlingen maken op het gebied van taal, rekenen en Engels. Dat doen we met de citotoetsen. Cito 0 is de nulmeting: op welk niveau zitten ze als ze binnenkomen. Nu nemen we cito 2 af. Het geeft voldoening als je hun ontwikkelingsgrafiek flink omhoog ziet gaan!

terug naar het agendaoverzicht