maart 2019

28 mrt 2018 Uitreiken rapport leerjaar 4

Vandaag krijgt alleen leerjaar 4 hun rapport. De stand van zaken voor het examen.

08 mrt 2019 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

11 mrt 2019 t/m 15 mrt 2019 Cito 3

De 3e toets van het cito nemen we af in het 3e leerjaar. Hiermee kunnen we nauwkeurig de ontwikkeling per leerling volgen op taal- en rekengebied en Engels. Als alles goed is gegaan, heeft iedereen...

12 mrt 2019 t/m 13 mrt 2019 Uitreiken 2e rapport lj3

Hiermee sluiten we de tweede periode van het schooljaar voor leerjaar 3 af. Bovendien staat bij ieder vak een beoordeling op werkhouding, gedrag en organisatie. Op MY college wordt het rapport...

15 mrt 2019 Rekentoets lj 3 en 4

Een heel belangrijke toets. Hier heb je al die rekenlessen voor gehad. Je mag een paar keer herkansen. De toets wordt digitaal afgenomen. Heb je vragen? Gan naar mevr. van den Houten.  

18 mrt 2019 t/m 22 mrt 2019 Cito 2

We houden goed bij welke vorderingen onze leerlingen maken op het gebied van taal, rekenen en Engels. Dat doen we met de citotoetsen. Cito 0 is de nulmeting: op welk niveau zitten ze als ze...

18 mrt 2019 t/m 22 mrt 2019 Mondelinge examens

Als eindexamenkandidaat sluit je het PTA voor de talen af met een mondeling examen. Bij Engels en Duits moet je jezelf voorstellen en met je docent een klein gesprekje kunnen voeren in de vreemde...

21 mrt 2019 KED congres

Er is een groot congres over Kunskapsskolan Nederland. We gaan er met het hele personeel heen. Dit is een studiedag. Er zijn geen lessen.

28 mrt 2019 MY party

Weer zo'n super en onvergetelijk schoolfeest zoals alleen op MY college kan! Het thema is nog een verrassing! Het is tevens het afscheidsfeest van onze vierdejaars. Zij hebben die dag hun...

29 mrt 2019 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....