juni 2019

22 jun 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 à 3 weken vanaf 15.20 uur in...

06 jun 2019 Uitslag praktijkexamens

Een belangrijk moment; ben je “heelhuids” door het eerste deel van de examens gekomen? Alle vierdejaars (behalve 4 mavo) worden om 10.00 uur op school verwacht voor de uitslag.

07 jun 2019 t/m 07 jun 2018 Rekentoets

In week 23 mogen de 3e klas leerlingen voor de tweede keer dit schooljaar de rekentoets maken. De leerlingen die de toets nog niet gemaakt of gehaald hebben zijn automatisch aangemeld. De...

11 jun 2019 t/m 12 jun 2019 COL-gesprekken lj1 en 2

Er zijn COL gesprekken voor de onderbouw. COL= Coach-Ouder-leerling. In dit gesprek wordt de voortgang van de leerling besproken. Een belangrijke moment om te kijken hoe de leerling zich in MY...

12 jun 2019 Bekendmaking normering centraal examens

DE UITSLAG! Kan bij jou de vlag met schooltas al uit?

18 jun 2019 t/m 20 jun 2019 Centrale examens 2e tijdvak

Niet gehaald in 1 keer? Hopelijk lukt het met je herexamen om die laatste puntjes toch te halen.

18 jun 2019 Kennismakingsavond nieuwe eerstejaars

De eerstejaars van volgend schooljaar komen kennismaken. Onze 3e generatie MY learning al weer.

21 jun 2019 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

25 jun 2019 Inhalen PTA Lichamelijke Opvoeding

In verband met het tropenrooster moet je een nieuwe afspraak maken. Ga naar je vakdocent voor meer informatie.

28 jun 2019 Uitslag herexamens

Ook de uitlagen van de herexamens worden bekend: wie heeft het toch nog net weten te redden? Spannend.