april 2018

03 apr 2018 t/m 06 apr 2018 Mondelinge examens

Als eindexamenkandidaat sluit je het PTA voor de talen af met een mondeling examen. Bij Engels en Duits moet je jezelf voorstellen en met je docent een klein gesprekje kunnen voeren in de vreemde...

04 apr 2018 t/m 05 apr 2018 Herkansing lj 4

Omdat de cijfers van leerjaar 4 voor het examen begint, moeten zijn ingeleverd, hebben zij nu al hun herkansing. Doe je best voor die laatste puntjes!

06 apr 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 à 3 weken vanaf 15.20 uur in...

09 apr 2018 t/m 26 apr 2018 Praktijkexamens

Deze weken moeten de vierdejaars laten zien wat ze aan praktische kennis en vaardigheden hebben opgedaan in hun afdeling. Bij de ene afdeling betekent dit uren bezig zijn met het aanleggen van...

09 apr 2018 t/m 26 apr 2018 Stage lj 3

Het is altijd weer een mooi gezicht als je de leerlingen in de beroepspraktijk bezig ziet zijn: kwartjes vallen op hun plaats. Nu snap je pas goed waarvoor je het allemaal doet, je krijgt...

09 apr 2018 t/m 13 apr 2018 Cito 2

We houden goed bij welke vorderingen onze leerlingen maken op het gebied van taal, rekenen en Engels. Dat doen we met de citotoetsen. Cito 0 is de nulmeting: op welk niveau zitten ze als ze...

16 apr 2018 t/m 20 apr 2018 Cito 1

We houden goed bij welke vorderingen onze leerlingen maken op het gebied van taal, rekenen en Engels. Dat doen we met de citotoetsen. Cito 0 is de nulmeting: op welk niveau zitten ze als ze...